نمایش 1 - 1 از 1
یاداشت/شعر:
بی خانم توکِل بزن کِل رسا کل****رومزِغارت کنیم بریم سِی هفت کل