نمایش 1 - 2 از 2
موشک های رعد،سجیل و کروز بالستیک را دانشمندان ما تولید کردند تا اگر زمانی لازم شود و آمریکا بخواهد دست از پا خطا کند قلب واشنگتن میشیگان و نیویورک را نشانه بگیریم. 11/22/1397 - 14:47
گزارش تصویری؛ شور و شعف انقلابی همراه با غیرت حماسی بار دیگر مردم ایران زمین را به دفاع از نام نامی وطن می کشاند، نیک باید دانست ما را گر اختلاف سلیقه هست، اما اختلاف عقیده نیست! 11/22/1397 - 13:11
اشتراک در - پایگاه خبری کهگیلویه -کهگیلویه_ ۲۲بهمن ماه