نمایش 1 - 1 از 1
خطر سقوط برخی از تیرهای چراغ برق ازسوی مسئولان با اندک توجهی به خوبی قابل کنترل است،لاکن بی توجهی به وضعیت نابسامان تعدادی ازاین تیرهای چراغ برق میتوان خطرات جدی برای شهروندان عزیز به وجوداورد. 10/20/1396 - 08:28
اشتراک در دهدشت_خبر_پایه های برق