نمایش 1 - 1 از 1
شهردار دهدشت از یک فقره آتش سوزی در یک خانه نصف ساخته شده و انبار لواز خانگی از جمله یخچال وتلویزیون و مبل در ساعت 5 صبح امروز خبر داد. 10/19/1395 - 12:27
اشتراک در مغازه