نمایش 1 - 1 از 1
صرفا جهت اطلاع مدیران ادارات مربوطه: برخی از ادارات دیشموک در جهت گرامیداشت مراسم 9دی در دیشموک سهل انگاری کرده و حتی عدم حضور برخی مسئولان در این برنامه محسوس بوده است. 10/09/1395 - 14:44
اشتراک در حواشی