نمایش 1 - 7 از 7
نهمین اهدا عضو استان در سال جاری؛ امیرمحمد الیاسی ۱۲ساله به دلیل خفگی درحمام به مرگ مغزی مبتلا شده بود. 08/26/1401 - 22:01
در چهار ماه اخیر؛ اهداء عضو جوان مرگ مغزی در کهگیلویه و بویراحمد نجات بخش جان ۳ بیمار شد. 05/02/1401 - 18:06
در اقدامی خداپسندانه؛ اعضای بدن دانش آموز مرگ مغزی کهگیلویه و بویراحمدی به بیماران نیازمند اهدا شد 09/10/1400 - 09:21
خانواده نوعدوست کهگیلویه و بویراحمدی اعضای بدن بیمار مرگ مغزی خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند 06/08/1400 - 08:46
بیست و دومین اهدای عضو در کهگیلویه و بویراحمد: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سه عضو بدن مرحومه کتا بخشایی نصرآباد علیا 57 ساله در شهر یاسوج جدا و به بیماران نیازمند اهدا شد . 09/23/1395 - 10:42
اهدای اعضای نونهال ۱۹ ماهه چرامی به عنوان کوچک ترین اهداء کننده عضواستان کهگیلویه و بویراحمد لذت زندگی را به ۳ بیمار هدیه کرد. 08/17/1394 - 08:46
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: اهدای کبد، دو کلیه و قرنیه های یک جوان مرگ مغزی در یاسوج زندگی دوباره ای به پنج بیمار نیازمند بخشید. 04/20/1394 - 21:01
اشتراک در اهدای عضو