نمایش 1 - 2 از 2
کهگیلویه و بویراحمد؛ مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: گاز ۱۲ دستگاه دولتی به علت رعایت نکردن مصرف چند ساعت قطع شده بود که دوباره وصل شد. 10/26/1401 - 11:12
کهگیلویه و بویراحمد؛ مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: گاز ۱۲ دستگاه دولتی به علت رعایت نکردن مصرف چند ساعت قطع شده بود که دوباره وصل شد. 10/26/1401 - 11:11
اشتراک در بحران گاز