نمایش 1 - 1 از 1
استقبال از شهروندان بازباله: شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه است که چهار ورودی به این شهر وجود دارد. یکی از جاده های ورودی به این شهر ورودی از سمت طولیان است که به علت تردد زیاد وسایل نقلیه از اهمیت زیادی برخوردار است. 08/16/1397 - 23:39
اشتراک در ورودی دهدشت - زباله - دهدشت - کهگیلویه - شهرداری - شورای شهر