نمایش 1 - 1 از 1
براثر بارش شدید باران و مسدود شدن مسیر با شهر داری تماس گرفته شد اما تنها جوابی که دادند این بود که راننده ماشین سنگین مرخصی است 08/16/1397 - 23:10
اشتراک در خیابان گلزار - آب گرفتگی معابر - دهدشت -