نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه موقت دهدشت: به واسطه همین عقل است که انسان خداوند را عبادت میکند وبهشت را برای خود انتخاب می نماید. 10/29/1396 - 13:57
اشتراک در دهدشت _خبر_نماز جمعه