نمایش 1 - 1 از 1
دراین میثاق نامه مقرر شد عادات و رسوم ناپسندی که اخیرا در مراسم جشن و عروسی مردم این منطقه اجرا می شود و در دین و قرآن هم ریشه ندارد از این مراسم حذف شود. 10/20/1395 - 02:09
اشتراک در اقدام جالب ریش سفیدان بویراحمدی برای حذف سنت های غلط در عروسی و عزاداری ها