نمایش 1 - 1 از 1
پایگاه خبری شهرستان کهگیلویه استفاده از تمام ظرفیت های موجود کشور برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ضروری است که یکی از این ظرفیت ها ایجاد کارگاه های تولیدی کوچک زودبازده است. 10/14/1395 - 17:47
اشتراک در خانم محمودی خو