پایگاه خبری کهگیلویه
کاریکاتور جدید احسان گنجی
احسان گنجی کاریکاتور جدید خود را با نام "روز پدر" منتشر کرد.
پایگاه خبری کهگیلویه
کاریکاتور جدید احسان گنجی:
احسان گنجی کاریکاتور جدید خود را با نام "تروریسم بین المللی!" منتشر کرد.
استفاده افراطی از شبکه های مجازی این روزها کانون خانواده ها را هدف قرار داده است.
پایگاه خبری کهگیلویه/کاریکاتور
کاریکاتور جدید احسان گنجی:
احسان گنجی کاریکاتور جدید خود را با نام "خودروی ملی" منتشر کرد.
پایگاه خبری کهگیلویه
کاریکاتور جدید احسان گنجی:
احسان گنجی کاریکاتور جدید خود را با نام "حل معما!" منتشر کرد.
کهگیلویه
کاریکاتور جدید احسان گنجی:
احسان گنجی کاریکاتور جدید خود را با نام "جیغ" منتشر کرد.
kohgiluyeh.ir
کاریکاتور جدید احسان گنجی:
احسان گنجی کاریکاتور جدید خود را با نام "برخوردهای خودسرانه با سینماگران" منتشر کرد.
مهمترین تغییر در چاپ اسکناس ها در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد.