نمایش 1 - 1 از 1
این روستا به خاطر نداشتن جاده مناسب برای گردشگران از طبیعت بکر و دست نخورده ای برخوردار است و معمولا افرادی به این منطقه سفر میکنند که در سالهای گذشته در آن زندگی می کردند. 01/15/1398 - 14:20
اشتراک در پایگاه خبری کهگیلوی- طبیعت کهلویه - سوق - گل و پروانه - گردشگری کهگیلویه -