نمایش 1 - 1 از 1
مشکلات شهر دهدشت از زبان مردم: شهر دهدشت از نظر وجود مکان های رفاهی ازشرایط نسبتا جالبی برخوردار نیست، در برخی از محله های شهر یا پارکی برای تفریح خانواده ها و کودکان وجود ندارد یا اگر وجود دارد از امکانات بسیار کمی برخوردار هستند و حتی در بعضی از آن ها چمن هم وجود ندارد و برخی دیگر از روشنایی ضعیفی برخوردار هستند. 12/20/1397 - 19:47
اشتراک در - پایگاه خبری کهگیلویه -کهگیلویه_ مطالبات مردمی -مردم