نمایش 1 - 1 از 1
راه های روستایی بخش دیشموک به دلیل بارش برف مسدود شد. 10/17/1397 - 19:07
اشتراک در پایگاه خبری کهگیلویه- بارش برف -دیشموک