نمایش 1 - 1 از 1
دولتخواه: امروزه این انقلاب یک انقلاب بی نظیر بوده است. همه ما خواهران و برادرن مسئول باید بدانیم که همه ما باید پژواک صدای شهیدان باشیم. هویت اولین درسی است که باید از شهیدان بگیریم. 08/15/1397 - 22:31
اشتراک در یادواره شهدا - دهدشت - شهدای دانش آموز - کهگیلویه