نمایش 1 - 1 از 1
کارگران پتروشیمی دهدشت که از وعده ها و قول های مسئول این سایت در مورد حقوق و بیمه خود به ستوه آمده بودند دست به اعتراض زدند. 08/09/1397 - 17:30
اشتراک در پتروشیمی دهدشت- اعتصاب کارگران - حقوق کارگر- بیمه کارگر- دهدشت - کهگیلویه