نمایش 1 - 1 از 1
مطالبه جدی مردم از مسئولان: شهر دهدشت با داشتن قدمتی دیرینه در حوزه فرهنگ و ادب ، متاسفانه آسفالت برخی از خیابان هایش موجبات نارضایتی و گلایه مردم را به همراه داشته است که معضل چاله چوله های خیابان های آن مردم را با چالش های جدی مواجه ساخته است. 08/08/1397 - 23:24
اشتراک در خیابان - چاله و چوله- دهدشت - استهلاک خودروها - تصادف - کهگیلویه بزرگ