نمایش 1 - 1 از 1
گزارش تصویری؛ سوق یکی از بخش های تابعه شهرستان کهگیلویه است و یکی از معضلاتی که مردم در این بخش با آن دسته و پنجه نرم می کنند جاده سوق – چنگلوا است که شرایط بسیار وخیمی دارد. 08/07/1397 - 21:17
اشتراک در جاده سوق - چنگلوا - بخشداری - فرمانداری - سهل انگاری - محرومیت روستا- کهگیلویه بزرگ - سوق- چنگلوا