نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه موقت دهدشت؛ وی افزود:در این هفته اربعین حسینی را در پیش رو داریم که در واقع برای پیامبر و هیچ یک از معصومین مراسم اربعین نداریم به جز امام حسین(ع) و این حاکی از دستور خدای متعال است که باید از این فرصتی که خدا برای ما قرار داد استفاده کنیم. 08/04/1397 - 19:27
اشتراک در نماز جمعه- تقوا - الحسین یجمعنا - آمریکا استکبار جهانی - کهگیلویه