نمایش 1 - 1 از 1
آنچه در سفراستاندار به کهگیلویه گذشت؛ استاندارکهگیلویه وبویر احمد گفت: صبح امروز بازدیدی از پروژه ها صورت گرفت و مشکلات دیده شد و مسائلی درچهار چوب و قالب کاری است که اگر به آن ها توجه نشود هم انرژی و هم اعتباراز دست می رود. 08/04/1397 - 15:36
اشتراک در استاندار-بازدید- بالادشاپور- جاده - کهگیلویه بزرگ