نمایش 1 - 1 از 1
در حاشیه نشست شورای اداری کهگیلویه: عدل هاشمی پور در حاشیه نشست شورای اداری کهگیلویه نسبت به عدم پرداخت مطالبات کارگران پتروشیمی دهدشت عصبانی شده و خواستار پیگیری مشکلات آن ها شد. 08/03/1397 - 19:59
اشتراک در عدل هاشمی پور- کهگیلویه- پتروشیمی