نمایش 1 - 1 از 1
شهروندان دهدشتی از قطع مکرر آب در این طی در این چند روز گله مند هستند و خواستار توجه مسئولان و رفع این مشکل هستند. 11/01/1396 - 19:14
اشتراک در قطعی آب، آبفای دهدشت، سید داریوش فقهی پور، تانکر آب