نمایش 1 - 1 از 1
اثارباستانی بلادشاپور یاهمان شهر قدیم دهدشت که متعلق به دوران ساسانی می باشد اکنون به مکانی امن برای استعمال مواد مخدر تبدیل شده است. 10/28/1396 - 16:32
اشتراک در وضعیت بد بافت بلادشاپور