نمایش 1 - 1 از 1
پیگیری های کهگیلویه جواب داد: درپی انعکاس خبری راجب مشکل زباله های شهرستان کهگیلویه مسئولان این اداره دست به کار شدن ودر حرکتی تحسین برانگیز پویش مردمی، کمپین "نه به ریختن زباله" به راه انداختند. 10/26/1396 - 22:12
اشتراک در دهدشت_خبر_شهرداری_پویش مردمی نه به ریختن زباله