نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره بهزیستی کهگیلویه: رئیس اداره بهزیستی کهگیلویه ازعدم اجرای قانون جامع خدمات ویژه معلولان وسالمندان درسطح شهرستان خبرداد وخواستار همکاری همه دستگاه مسئول دراین رابطه شد. 10/13/1396 - 11:51
اشتراک در دهدشت_خبر_معلولان وسالمندان