نمایش 1 - 1 از 1
مردم کهگیلویه باحضورسترگ خوددراین تجمع وراهپیمایی باشکوه سیلی محکمی به صورت دشمن واردنموده وبار دیگرباارمان های امام راحل انقلاب ورهبرمعظم انقلاب تجدیدمیثاق کردند. 10/14/1396 - 11:07
اشتراک در دهدشت_خبر_راهپیمایی