نمایش 1 - 1 از 1
حیدر روزستان دانشجوی کارشناسی عمران از روستای لیرکک دشمن زیاری بخش مرکزی کهگیلویه توانست با راه اندازی کارگاه پرورش بلدرچین برای 6 نفر از اعضای خانواده خود اشتغالزایی ایجاد کند. 10/17/1395 - 23:55
اشتراک در مرغ بلدرچین