نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: اجرای همایش فرهنگ و هنر در هر منطقه برای انتقال فرهنگ بومی همان منطقه به اقصی نقاط دنیا، تاثیر بسزایی دارد. 10/16/1395 - 21:05
اشتراک در رضا دهبانی