نمایش 1 - 1 از 1
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه: مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه با بیان اینکه، سران فتنه اقتدار نظام را زیرسوال برده و خط خود با اغتشاش‌گران را جدا نکرده بلکه یکی کردند، گفت: خود مردم ولایی باید اینها را به سزای اعمال خود برسانند. 10/09/1395 - 12:26
اشتراک در دیشموک 9دی کهگیلویه موسوی اصل مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه بسیج ناحیه کهگیلویه