آخرین اخبار

پربیننده ها

13. دى 1396 - 11:51   |   کد مطلب: 8645
رئیس اداره بهزیستی کهگیلویه ازعدم اجرای قانون جامع خدمات ویژه معلولان وسالمندان درسطح شهرستان خبرداد وخواستار همکاری همه دستگاه مسئول دراین رابطه شد.

به گزارش پایگاه خبری کهگیلویه؛  صبح امروز جلسه شورای سالمندان شهرستان کهگیلویه به ریاست نماینده فرمانداربا حضور ادارات وبانک های شهرستان  دراداره بهزیستی شهرستان برگزارشد.

رئیس اداره بهزیستی کهگیلویه با بیان اینکه فرمانداری در راس همه ادارات متولی امر مناسب سازی اماکن به ویژه برای استفاده قشر معلول وسالمندجامعه است، تصریح کرد:برخی ازافراد جامعه ما رامعلولان، سالمندان وجانبازان عزیزی تشکیل می دهند که قادر به استفاده از برخی اماکن ودستگاه های لازمه رانداشته واز ورود به صحنه شهری معذورند.

وی افزود :بحث مناسب سازی اماکن عمومی واداری شهرستان چند سالی است که درحال برگزاری می باشد ولی متاسفانه دستگاهای ذیربط از زیربار چنین مسئولیتی شانه خالی می کنند.

افشانده اظهارکرد: تردد آسان وپیگیری حقوق شروندی حق تمامی افراد واقشار جامعه است که متاسفانه این قشر ازجامعه ازدسترسی به این خدمات درشهرستان محروم هستند.

وی ضمن بیان برخی ازمشکلات ویژه معلولان وسالمندان از تمامی دستگاهای مربوطه خواهان اجرای دقیق قانون حمایت ازحقوق کامل شهروندی ویژه معلولان وسالمندان شهرستان گردید.

نماینده فرمانداردراین جلسه خاطرنشان کرد:عبورو مرور ویژه این قشر باید به آسانی وبدون هیچ گونه ممانعتی صورت بپذیرد.

خسروی گفت:باتوجه به حضورنیافتن برخی از مسئولین دعوت شده به این جلسه کسانی که اختیارتصمیم گیری ندارند به این جلسات ورود پیدانکنند.

وی تصریح کرد:مطابق قانون جامع خدمات رسانی به معلولان وسالمندان حداکثر30 درصد خدمات  باید ویژه استفاده این اقشارقرارگیرد وازایجاد مصوبه جدیدبه شهرداری ویژه تردداسان این اقشاردرسطح شهری خبرداد‌. 

درپایان نماینده قشرمعلول شهرستان ضمن تقدیروتشکر ازحضورهمه افرادشرکت کننده دراین جلسه درخصوص مناسب سازی به برخی از مشکلات ومعضلات پیش روی معلولان پرداخت وبحث مناسب سازی این خدمات رانیازمند فرهنگ سازی دانست.

وی ضمن بیان برخی ازاین مشکلات ازجمله عدم دسترسی و ورود به برخی ازادارات ونهادها وعدم دسترسی به باجه های عابر بانک و تردد دراکثر خیابان ها ومکان ها را ازمشکلات پیش روی این گروه خاص دانست وخواهان ایجادمکان های مناسب برای ورود آنان به صحنه اجتماع شد.

انتهای پیام/

دیدگاه شما

پایگاه اطلاع رسانی شهرستان چرام
http://khabarlendeh.ir/
خبر دیشموک
http://sobhezagros.ir/
آفتاب جنوب